dnes je 26.5.2024

Input:

26/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

č. 26/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 26. ledna 2023,
kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb. a zákona č. 217/2022 Sb., k provedení § 21 odst. 9, § 21c odst. 4, § 21f odst. 1 a § 34d odst. 9 tohoto zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb., vyhlášky č. 281/2007 Sb., vyhlášky č. 269/2012 Sb., vyhlášky č. 106/2013 Sb., vyhlášky č. 307/2017 Sb., vyhlášky č. 304/2020 Sb. a vyhlášky č. 370/2020 Sb., se mění takto:
1. Ve skupinovém nadpisu nad § 11 se slova „(K § 21 odst. 8 a k § 21c odst. 2 zákona)” nahrazují slovy „(K § 21 odst. 9 a k § 21c odst. 4 zákona)”.
2. § 15 včetně nadpisu zní:
㤠15
Průkaz řidiče taxislužby
Vzor průkazu řidiče taxislužby je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.”.
3. V nadpisu § 15a se slova „(K § 21e odst. 1 zákona)” nahrazují slovy „(K § 21f odst. 1 zákona)”.
4. V nadpisu § 23a se slova „(K § 34d odst. 6 zákona)” nahrazují slovy „(K § 34d odst. 9 zákona)”.
5. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 478/2000 Sb.
Vzor průkazu řidiče taxislužby
1. Popis
a) Průkaz řidiče taxislužby je plastová karta žluté barvy o velikosti 54 x 85,6 mm se zaoblenými rohy.
b) Na přední straně průkazu řidiče taxislužby je u levé kratší strany průkazu umístěn dvouřadý šachovnicový pruh tvořený střídavě žlutými a
Nahrávám...
Nahrávám...