dnes je 26.5.2024

Input:

511/2021 Sb., Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

č. 511/2021 Sb., Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
[zrušeno č. 467/2022 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2021
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
§ 1
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,30 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč.
Stravné
§ 2
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
a) 99 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 237 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
§ 3
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší
Nahrávám...
Nahrávám...