dnes je 26.5.2024

Input:

106/2023 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

č. 106/2023 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 30. března 2023,
kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona č. 119/2020 Sb. a zákona č. 96/2022 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 větě druhé se slova „a (EU) 2019/2162” nahrazují slovy „ ,
Nahrávám...
Nahrávám...