dnes je 21.7.2024

Input:

122/2022 Sb., Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického

č. 122/2022 Sb., Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického
VYHLÁŠKA
ze dne 11. května 2022
o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. k) k provedení § 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb.:
§ 1
Lékař může po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického bez odborného dohledu
a)  indikovat a interpretovat základní zobrazovací metody a laboratorní vyšetření,
b)  indikovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou radiofarmak a cytostatik,
c)  provádět skiagrafická vyšetření a vyšetření diagnostická skiaskopická, a to
1.  rentgenové vyšetření prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy, cílené snímky a přehledné snímky lebky, krku a krční páteře, hrudní a bederní páteře, křížové kosti a křížokyčelních kloubů, pánve a kyčelního kloubu, ramenního kloubu, kostí a kloubů končetin, žeber a sterna, hrudníku, nitrohrudních orgánů,
2.  rentgenové vyšetření celé páteře jednou expozicí,
3.  rentgenové vyšetření kloubu drženými
Nahrávám...
Nahrávám...