dnes je 26.5.2024

Input:

373/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů

č. 373/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 13. prosince 2023,
kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 14 písm. e) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 277/2023 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., vyhlášky č. 3/2018 Sb., vyhlášky č. 315/2020 Sb. a vyhlášky č. 505/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slovo „příloze” nahrazuje slovy „přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce” a na konci § 1 se doplňuje věta „Druhový seznam pěstovaných rostlin, jejichž odrůdy je povinné registrovat, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce a druhový seznam pěstovaných rostlin, jejichž odrůdy lze registrovat dobrovolně, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.”.
2. V nadpisu přílohy se za slovo „rostlin” doplňují slova „ , jejichž odrůdy je povinné registrovat”.
3. V příloze části 1 bodě 1.3. se ve druhém sloupci za slovo „Kmín” doplňuje slovo „kořenný”.
4. V příloze části 1 bodě 1.4. se ve druhém sloupci slovo „Cukrovka” nahrazuje slovy „Řepa cukrová”.
Nahrávám...
Nahrávám...