dnes je 26.5.2024

Input:

103/2023 Sb., Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenových předpisů a cenového rozhodnutí

č. 103/2023 Sb., Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenových předpisů a cenového rozhodnutí
SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 5. dubna 2023
o vydání cenových předpisů a cenového rozhodnutí
Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že
1. dne 12. května 2022 byl schválen Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 3/2022/OLZP, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití; tento cenový předpis nabyl účinnosti dne 1. července 2022 a je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 6 ze dne 31. května 2022,
2. dne 30. listopadu 2022 byl schválen Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 1/2023/OLZP, o regulaci cen zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro; tento cenový předpis nabyl účinnosti dne 1. ledna 2023 a je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 14 ze dne 30. listopadu 2022,
3. dne 30. listopadu 2022 byl schválen Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 2/2023/OLZP, o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely; tento cenový předpis nabyl účinnosti dne 1. ledna 2023 a je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 14 ze dne 30. listopadu 2022,
4. dne 7. prosince 2022 byl schválen Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví
Nahrávám...
Nahrávám...