dnes je 26.5.2024

Input:

Dotaz: IVP a platová třída a financování předmětu speciálněpedagogické péče

24.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Vykládám si správně znění katalogu prací, že učitelka MŠ, která má ve třídě inkludované dítě s podpůrnými opatřeními a z Doporučení ŠPZ vyplývá tvorba IVP, náleží jí vždy 10.platová třída?

Dále předmět speciálněpedagogické péče - speciální pedagožka (stávající zaměstnankyně) s Mgr. titulem bude mít v MŠ tento předmět - 2hodiny/týdně. Speciální pedagožka z SPC mne upozorňovala, že nesmí být tento předmět v rámci pracovní doby mé zaměstnankyně. Jak jí tedy rozvrhnout pracovní dobu správně? Mohu tedy proplácet jako přespočetné nebo dokonce přesčasové hodiny? Jaký postup doporučujete?

Odpověď:

Zaměstnance zařazujeme do platové třídy podle nejnáročnější činnosti, kterou v souladu se sjednaným druhem práce vykonává. V katalogu prací, nařízení vlády č. 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nalezneme učitele v mateřské škole zařazeného do 9. platová třídy a 10. platové třídy.

V 9. platové třídě jsou zařazeni učitelé, kteří tvoří vzdělávací program třídy mateřské školy. Aplikují vzdělávací a výchovné metody a současně případně individuálně pracují s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

V 10. platové třídě jsou zařazeni učitelé, kteří tvoří a koordinují školní vzdělávací program mateřské školy nebo tvoří vzdělávací programy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuální vzdělávací programy.

S ohledem na výkladová pravidla práva je podmínkou pro zařazení učitele do konkrétní platové třídy, že vykonává všechny činnosti v konkrétní části katalogu prací uvedené. Pro zařazení do 10. platové třídy by učitel současně musel tvořit a koordinovat školní vzdělávací program mateřské školy, protože spojka „nebo“ má v tomto souvětí slučovací význam.

Nahrávám...
Nahrávám...