dnes je 26.5.2024

Input:

Dotaz: Zakládání osvědčení

28.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Ráda bych se zeptala, zda je povinností zaměstnavatele zakládat do osobních spisů zaměstnanců osvědčení o absolvování školení a seminářů. Zda nestačí pouze evidence, kterou má vedení školy k dispozici a tudíž přehled o účasti na těchto vzdělávacích akcích. Osvědčení by tedy zůstávalo zaměstnancům.

Odpověď:

Podle ustanovení § 312 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel oprávněn vést osobní spis zaměstnance. Osobní spis smí obsahovat jen písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v základním pracovněprávním vztahu uvedeném v § 3 citovaného zákona.

Zaměstnavatel má ze zákoníku práce povinnost pečovat o své zaměstnance. Sem spadá mimo jiné odborný rozvoj zaměstnanců.  Podle ustanovení § 227 zákoníku práce je zaměstnanec povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu, nebo jiných formách přípravy k prohloubení jeho kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci požadovat, aby prohlubování kvalifikace absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby. Účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší

Nahrávám...
Nahrávám...