dnes je 26.5.2024

Input:

Dotaz: Záznam z ověření znalostí u individuálního vzdělávání

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Prosím o informaci, jestli má mateřská škola vyhotovit záznam z ověření znalostí u IV?

Odpověď:

Podle ustanovení § 34b odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se

Nahrávám...
Nahrávám...