dnes je 20.4.2024

Input:

1.3.1 Ukázka pedagogického projektu se zaměřením na environmentální vzdělávání dětí předškolního věku

15.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.1
Ukázka pedagogického projektu se zaměřením na environmentální vzdělávání dětí předškolního věku

Bc. Lenka Polášková

Název organizace:

Mateřská škola Velké Popovice, Smetanova 393, 251 69 Praha – východ

Ředitelka Mš: Mgr. Dagmar Strejčková

Zdroj: < http://www.msvelkepopovice.cz/zahrada/projekt-voda/ >

Název projektu: „Voda pro život i pro radost”.

Obsah:

1. Pohádkový příběh

2. Charakteristika projektu

3. Cíle projektu

4. Očekávané výstupy

5. Zaznamenávání jednotlivých činností

6. Vyhodnocení

7. Zveřejnění výsledků

 

1. Pohádkový příběh (základní resumé projektu)

Proč dešťová víla pláče?

Stejně tak jako skřítkové žijí mezi námi, a aniž bychom o nich věděli, obklopují nás, stejně tak na nás dohlížejí víly…

Náš příběh vypráví o dešťové víle. Byla to překrásná víla s modrými šaty a vlasy. Milá a hodná na všechna stvoření.

Starala se o studánky, tůňky v lesích, řeky a říčky, rybníky a jezírka. Dohlížela na to, aby voda byla čistá a aby jí bylo pro všechny dostatek.

Jednoho parného dne, kterých bylo za sebou již nepočítaje, zjistila dešťová víla, že voda pro lidi i zvířátka ubývá…

Tráva, stromy, kytičky usychají.

Dešťová víla byla bezradná, zkoušela i prosby, ale na nebi ani jeden mráček…

Pak si vzpomněla na svou kamarádku, sovičku Julinku, která v lese vždy všem poradila, když byli v nesnázích.

„Sovičko Julinko, pomůžeš nám? Vody je stále méně a zvířátka i lidé jsou v nebezpečí…”

„Vím, co se stalo, a vím, jak to napravit… Vládce mraků a blesků se rozhněval na lidi, jelikož plýtvají s vodou a neváží si jí. Dokud se neumoudří, na nebi nebude ani jede mráček a nespadne ani jedna kapka.”

„Sovičko, prosím, poraď nám, co dělat? Jak obměkčit vládce mraků?”

Sovička slétla ze stromu a povídá: „Kdo má čisté srdce i mysl, velkou fantazii a úsměvy pro všechny? Kdo věří ve skřítky a jiné bytosti?”

„No přece děti!!!”

„Děti nám pomůžou náš problém vyřešit… Ve školkách v celé zemi a za pomoci paní učitelek musejí na svých zahradách vybudovat svody dešťové vody ze střech, a naučí se tak šetřit a hospodařit s vodou. Naučí to své rodiče, a tak zlomí kouzlo vládce mraků… Na nebi se tak objeví mraky a mráčky a vše bude zase jako dřív… Ba ne, nebude, to už si všichni budeme vody vážit.”

2. Charakteristika projektu

Projekt je zaměřen na poznávání přírody – koloběhu vody, ochranu životního prostředí. Klade důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání. Vede děti k ekologickému myšlení a jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností.

Náš projekt je vtělením myšlenky a plánu. Jedná se o projekt krátkodobý.

Projekt spojuje práci všech tříd v rámci jedné školy. Jedním z kroků k efektivitě projektu je naslouchat zájmům a potřebám a navrátit se k přírodě jako takové.

Kromě hmotného výsledku je velmi důležitý samotný vnitřní prožitek dítěte, jednotlivé zkušenosti a poznatky, které uplatní ve svém životě.

3. Cíle projektu

  • Hlavním cílem je hospodaření s dešťovou vodou a její zasakování na pozemku mateřské školy, zvyšování retenční schopnosti půdy, to vše s praktickým zapojením a názorným eko-vzděláváním dětí z mateřské školy a široké veřejnosti.

  • Cílem projektu je hravou, pohádkovou a hlavně názornou formou ukázat, jak je voda důležitá v přírodním koloběhu, a naučit širokou cílovou skupinu s vodou šetrně hospodařit. Realizace projektu umožní dětem praktickou výuku v přírodě. Hravou formou seznámí dětí s přírodním prostředím a jeho zákonitostmi.

  • Současně tak bude vytvářet pozitivní vztah k vodě a přírodě, rozvíjet nejen fantazii, díky pohádkovému příběhu, ale hlavně úctu k životu ve všech jeho formách a vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou.

  • Děti se naučí šetřit a samostatně hospodařit s vodou tím, že jí budou mít omezené množství na hraní, v korýtku a bude jim muset zároveň zůstat dostatek na zalévání záhonků.

  • Všechny tyto cíle budou postupně začleňovány do

Nahrávám...
Nahrávám...