dnes je 20.4.2024

Input:

2.3.3 Ukázka závěrečné zprávy projektu

15.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3
Ukázka závěrečné zprávy projektu

Bc. Lenka Polášková

Název organizace:
Základní škola Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice
příspěvková organizace

Statutární zástupce: Mgr. Bc. Ivana Svobodová
Zdroj: < http://www.zslidicka.cz/projekt-eu-penize-skolam/zaverecna-zprava >
Číslo:

Název oblasti podpory:
1.4    EU peníze školám
Název projektu: Duhová škola
Popis projektu: Cílem projektu EU peníze školám je zvýšení kvality vzdělávání na základních školách. Projekt Duhová škola je konkrétně zaměřen na vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti žáků, a to jednak formou individualizace výuky ve 2.–6. ročníku, podporou tvorby inovativních materiálů v oblasti čtenářské gramotnosti na I. stupni a dále podporou vzdělávání pedagogů v oblasti zajištění výuky čtenářské gramotnosti.
Projekt se dále zaměřuje na podporu zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů formou individualizace výuky v 7. ročníku a podpořením dalšího vzdělávání pedagogů v přírodovědné oblasti a tvorby inovativních materiálů. Dalšími cíli projektu je podpora tvorby inovativních vzdělávacích materiálů v oblasti matematické a finanční gramotnosti žáků, výuky cizích jazyků a zkvalitnění výuky dalších předmětů prostřednictvím ICT materiálů. Důležitou součástí těchto oblastí je další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Definice problému, výchozí stav: Projekt Duhová škola vychází ze zaměření ŠVP Duhová škola. Již samotný název naznačuje, že se věnujeme širokému spektru speciálních vzdělávacích potřeb žáků – sociálně znevýhodnění žáci, žáci se zdravotním postižením, případně smyslovým postižením. Na základě těchto specifik je prioritou našeho ŠVP podpora výuky českého jazyka, protože čtenářská a informační gramotnost žáků má dopad na úspěšnost v ostatních předmětech. Bohužel výsledky našich žáků právě v oblasti čtenářské gramotnosti jsou špatné. Vycházíme z testů, které jsme v rámci čtenářských dovedností se žáky realizovali. To byl také podnět pro využití možnosti individualizace výuky čtenářské a informační gramotnosti žáků ve 2.–6. ročníku a možností materiálního zabezpečení této formy výuky.

Na základě výsledků didaktických testů, ale také srovnávacích testů SCIO je nutná podpora výuky cizích jazyků – především angličtiny, ale také matematiky a přírodovědných předmětů. Zde využijeme možnosti zkvalitnění výuky formou tvorby inovativních vzdělávacích materiálů, které obohatí, zpestří a zpřístupní výuku všem žákům, zejména však žákům se SVP.

Loňské výsledky a zájmy žáků v oblasti přírodovědné a finanční gramotnosti ukázaly také naše mezery v těchto oblastech. Proto jsme se rozhodli pro podporu individualizace přírodopisu v 7. ročníku, kde jsou skupiny žáků se širším zájmem o tuto oblast, a tvorbu inovativních materiálů v oblasti finanční gramotnosti, které podpoří výuku nového volitelného předmětu Finanční gramotnost.

Pro realizaci tohoto projektu je potřeba materiální vybavení vyučujících tak, aby mohli vytvářet vzdělávací materiály a vybavit je potřebnými znalostmi a dovednostmi formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, která doposud s ohledem na omezené finanční podmínky nemohla zajistit požadavky všech pedagogů.
Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání ve škole formou individualizace výuky čtenářské a informační gramotnosti a přírodopisu, tvorbou inovativních vzdělávacích materiálů v oblastech ICT, přírodovědné gramotnosti, cizích jazyků, čtenářské a informační gramotnosti, finanční a matematické gramotnosti žáků a formou dalšího vzdělávání pedagogů ve všech klíčových oblastech projektu EU peníze školám.
Výstupy projektu: 4 osmihodinové bloky prevence rizikového chování v 7.–9. Ročníku
4 x 72 vzdělávacích materiálů v oblasti přírodních věd
4 x 60 vzdělávacích materiálů v oblasti ICT
72 vzdělávacích materiálů k rozvoji matematické gramotnosti
72 vzdělávacích materiálů k rozvoji čtenářské gramotnosti
2x 72 vzdělávacích materiálů k rozvoji výuky cizích jazyků
72 vzdělávacích materiálů k rozvoji finanční gramotnosti žáků
72 odučených hodin individualizace výuky přírodovědné gramotnosti žáků
3 x 72 hodin individualizace výuky čtenářské a informační gramotnosti žáků
12 certifikátů vzdělávání pedagogických pracovníků k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků
3 certifikáty o absolvování metodického kurzu cizího jazyka
6 certifikátů vzdělávání pedagogických pracovníků k rozvoji matematické gramotnosti
4 certifikáty o absolvování DVPP k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků
4 certifikáty o absolvování DVPP k rozvoji finanční gramotnosti žáků
4 certifikáty o absolvování ročního jazykového kurzu v ČR
 
Cílové skupiny: Žáci základní školy – tj. Žáci 1.–9. Ročníku
Pedagogičtí pracovníci školy – učitelé
PLÁN AKTIVIT (úkoly vedoucí k dosažení cíle projektu):
Úkol Název aktivity Stručný popis aktivity Předpokládané náklady
Nahrávám...
Nahrávám...