dnes je 26.5.2024

Input:

2.3.1 Vzor žádosti pro poskytnutí účelové dotace

15.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1
Vzor žádosti pro poskytnutí účelové dotace

Bc. Lenka Polášková

Oblast žádosti školství x x x
Téma (dle priorit výzvy)                                                                   

 

Organizace – žadatel:
                                                                   
Název předkládaného projektu:
                                                                   
Adresa sídla organizace:
                                                                   
Kontaktní údaje (telefon; email; webové stránky):
                                                                    
Registrace/právní forma/IČ:
                                                                     
Náležitosti týkající se statutárního zástupce organizace (jméno; telefon):                                                                      
Náležitostí týkající se bankovního ústavu (název; adresa; číslo účtu):
                                                                 
Celkové náklady předkládaného projektu:

                                                               
Výše požadované částky:

                                                                
Období realizace projektu:

                                                                
Stručný popis projektu:

                                                                       
Cílová skupina:

                                                                
Osoba zodpovědná za přípravu/realizaci/administraci projektu (kontaktní údaje):
                                                                 

Prohlášení žadatele o pravdivosti uvedených údajů:

Datum:

Razítko:

Podpis statutárního zástupce organizace:

Nahrávám...
Nahrávám...